Απελευθέρωση Εμπορευμάτων

Το πιστοποιητικό T2L αποτελεί αποδεικτικό του κοινοτικού χαρακτήρα των εμπορευμάτων κατά τις ενδοκοινοτικές μεταφορές.

Αν θέλετε να στείλετε εμπορεύματα στην Κύπρο, με αξία άνω των 10.000 €, τότε είναι απαραίτητη η έκδοση πιστοποιητικού T2.

Αντίστοιχα αν εισάγετε εμπορεύματα από την Κύπρο και έρχονται ακτοπλοϊκώς, πρέπει στο τελωνείο να γίνει η απαραίτητη διαδικασία απελευθέρωσης των εμπορευμάτων και απόδειξης του κοινοτικού τους χαρακτήρα .

Το γραφείο μας έχει εμπειρία στην κοινοτική διαμετακόμιση με όλα τα μεταφορικά μέσα (οδικώς, ακτοπλοϊκώς, αεροπορικώς) .

Αναλαμβάνουμε, τόσο την εισαγωγή-αποδέσμευση των εμπορευμάτων σας, όσο και την εξαγωγή τους.