Οδικές Μεταφορές με Container (εμπορευματοκιβώτιο)

Η Aegean Seaways Ltd δραστηριοποιείται και στο χώρο των οδικών μεταφορών Containers σε όλη την Ελλάδα και στα Βαλκάνια με καθημερινές παραλαβές.
Η Aegean Seaways Ltd κατάφερε να καθιερωθεί και να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εταιρίες στο χώρο των οδικών μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων – Containers στη Βόρεια Ελλάδα.

Ενδεικτικά παρέχουμε τα παρακάτω :

  • Καθημερινά δρομολόγια
  • Ευρωπαϊκό φορτία και transit φορτία τρίτων χωρών
  • Φορτία πλήρους φορτηγού
  • Φορτίο εισαγωγής/εξαγωγής
  • Ακίνδυνα/Επικίνδυνα φορτία
  • Περισυλλογές/παραδόσεις
  • Άμεσες παραδόσεις