Τμηματικά containers Ξηρού φορτίου (Φορτώσεις Groupage)

Η Aegean Seaways Ltd είναι μία από τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Διακινεί ένα μεγάλο όγκο τμηματικών φορτώσεων και παρέχει εβδομαδιαίες τμηματικές φορτώσεις (groupage), από και προς όλη την Κύπρο.

Ως αποτέλεσμα εξασφαλίζουμε για κάθε φορτίο σας την καταλληλότερη λύση με τον ανταγωνιστικότερο ναύλο και το συντομότερο χρόνο μεταφοράς.

Η Aegean Seaways Ltd αφιερώνει σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξη και διατήρηση ενός πολύ αποτελεσματικού συστήματος ενοποίησης φορτίου για την εξυπηρέτηση της αγοράς των φορτίων που είναι μικρότερα του ενός container.

Παρέχουμε τόσο παραδοσιακές υπηρεσίες στα φορτία που είναι μικρότερα του ενός container όσο και συνδυασμούς φορτίων πολλών προμηθευτών ή αγοραστών από μια ή πολλές χώρες.

Μεταφέρουμε το 97% όλων των φορτίων που είναι μικρότερα του ενός container εσωτερικά με απευθείας συνδυασμούς φορτίων μέσω του εκτενούς δικτύου μας.