Τμηματικά Φορτία Συντήρησης (Groupage Ψυγειομεταφορές)

Η Aegean Seaways Ltd παρέχει την υπηρεσία μεταφοράς προϊόντων με container – ψυγεία, ειδικότερα στον τομέα των νωπών τροφίμων που απαιτούνται θερμοκρασίες συντήρησης, το εξειδικευμένο προσωπικό της Εταιρίας μας γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των εμπορευμάτων, τον βαθμό ευαισθησίας τους, καθώς και την ακριβή θερμοκρασία στην οποία πρέπει να μεταφερθούν ώστε να εκμηδενίζεται η παραμικρή πιθανότητα αλλοίωσής τους και να παραδίδονται προς κατανάλωση σε ποιοτικώς άρτια κατάσταση.

Η Aegean Seaways Ltd έχει την δυνατότητα να οργανώνει τμηματικές φορτώσεις ψυγείων σε δικά της container ψυγεία δίνοντας την δυνατότητα στους πελάτες της να αποστέλλουν στην Κύπρο από ένα μικρό κιβώτιο μέχρι ένα container ψυγείο με 32 ευρωπαλέτες.