Εκτελωνισμοί Τρίτων Χωρών

Στην Aegean Seaways Ltd αναλαμβάνουμε εκτελωνισμό φορτίων και εμπορευμάτων, εξασφαλίζοντας ότι θα παραδοθούν εγκαίρως στον τελικό προορισμό τους.

Η Aegean Seaways Ltd παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες που περιλαμβάνει η διαδικασία εκτελωνισμού, όπως έγγραφα και ειδικές άδειες που ενδεχομένως απαιτούνται για τον εκτελωνισμό ενός φορτίου, αποφεύγοντας τις καθυστερήσεις.

Η Aegean Seaways Ltd αναλαμβάνει και εκτελεί με απόλυτη συνέπεια και υπευθυνότητα οποιαδήποτε εργασία απαιτεί τελωνειακές διατυπώσεις, παρέχοντας υπηρεσίες εκτελωνισμού από μικρά δέματα έως ολόκληρα φορτία (container ή αυτοκίνητο).