Αποθηκεύσεις Εμπορευμάτων – Εμπορευματοκιβωτίων

Ο σταθμός των εμπορευματοκιβωτίων βρίσκεται σε ελεγχόμενη έκταση 20,000 τετραγωνικών μέτρων, φυλασσόμενη όλο το 24 ώρο . Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μηχανήματα ανύψωσης των εμπορευματοκιβωτίων συμπεριλαμβανομένου των έμφορτων και κενών container.

Οι αποθήκες βρίσκονται μόλις ένα χιλιόμετρο μακριά από την πύλη No.16 του Λιμένος Θεσσαλονίκης.

Υπάρχει τμήμα ελέγχου που επιθεωρεί την κατάσταση του κάθε container πριν την φόρτωση.

Με ιδιόκτητα ανυψωτικά μηχανήματα κενών και εμφορτών η Aegean Seaways διαθέτει την ευελιξία που χρειάζεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Χειριζόμαστε τα φορτία σας με τα πιο σύγχρονα μέσα , με απόλυτη προσοχή και συνέπεια.